Gandziorka

56 tekstów – auto­rem jest Gan­dzior­ka.

Na co dzień ty­le słów z ust ucieka.
Przez całe życie liczby ich niez­liczo­ne.
A stojąc przed Tobą jak grób milczę.
Nie umiem po­wie­dzieć do Ciebie ni słowa.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2016, 09:04

Jak to rzeczy pot­ra­fią zaćmić oczy człowieka.
Ma co chciał, a i tak gbu­rowa­ty chodzi.
Myślał, bo­gac­two da mi wszys­tko.
Ludzi nie umiał kupić.
Jest sam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 kwietnia 2016, 10:26

Wszys­tko sie mie­dzy na­mi skończyło.
Skąd wiem?
Wra­cam do do­mu już nie py­tasz jak da­leko jestem.
Wra­cam do do­mu juz nie cze­kasz w drzwiach.
Wra­cam do do­mu i tyl­ko do domu...
Do czte­rech ścian... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 września 2015, 00:21

przychodzi ta­ki mo­ment kiedy On śpi a Ty czytasz...

Kiedyś spa­liście ze sobą... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 listopada 2014, 20:48

Do­konując wy­borów nie zaw­sze myśli się o przyszłości.
W przyszłości oka­zuje się że wybór ten po­zos­ta­wił moc­ny ślad.

Siedź i tęsknij teraz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 czerwca 2014, 11:15

Nie dzwo­nisz, kiedy pragnę twe­go głosu.
Nie piszesz, kiedy pragnę dob­re­go słowa.

Nie przychodź, kiedy będziesz pragnął od­dechu mego. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 września 2013, 19:03

Muszę się oduczyć Wam wszys­tkiego zazdrościć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 lipca 2013, 09:57

Be­zin­te­resow­na tros­ka jest w dzi­siej­szym świecie nieco po­dej­rza­na.
Te­go nie ba­gate­lizuję, a szczerze?
Nie mam pojęcia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 czerwca 2013, 17:32

Kiedy wychodziłaś zos­ta­wiając mnie sa­mego zos­ta­wiłaś też siebie całą... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lutego 2013, 18:58

Nie roz­ma­wiasz z nią, bo ciągle krzyczy.
Zas­tanów się może
Krzyczy, bo słów jej de­likat­nych nie chciałeś słuchać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 lutego 2013, 13:12

Gandziorka

`Potrzebowałem śmierci wewnętrznej, żeby się jakoś odrodzić, odświeżyć, wrócić z nowym spojrzeniem na wszystko.. każda chwila słabości to cegła do solidnego twardego muru..`

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gandziorka

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

21 lipca 2016, 09:12Cris sko­men­to­wał tek­st Na co dzień ty­le [...]

29 kwietnia 2016, 10:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jak to rzeczy pot­ra­fią [...]

29 kwietnia 2016, 10:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jak to rzeczy pot­ra­fią [...]

29 kwietnia 2016, 10:29Gandziorka sko­men­to­wał tek­st Mów zaw­sze języ­kiem zro­zumiałym [...]

29 kwietnia 2016, 10:29Gandziorka sko­men­to­wał tek­st NA PIĄTEK

26 września 2015, 11:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wszystko sie mie­dzy na­mi [...]

26 września 2015, 00:21Gandziorka do­dał no­wy tek­st Wszystko sie mie­dzy na­mi [...]

7 listopada 2014, 21:04truman sko­men­to­wał tek­st przychodzi ta­ki mo­ment kiedy [...]

7 listopada 2014, 21:01Gandziorka sko­men­to­wał tek­st przychodzi ta­ki mo­ment kiedy [...]